Kaikkien aikojen ensimmäinen kestävä maatilojen sijoitusrahasto

Käynnistetään uudenlainen sijoitusrahasto, jonka avulla ihmiset voivat sijoittaa kestävään maatalousmaahan. Sijoitusrahasto sijoittaa erilaisiin viljelysmaihin eri puolilla maailmaa, ja sen tavoitteena on tuottaa ruokaa kestävämmällä tavalla. Sijoita kestävään ja antaa suurimman tuoton tai mene vain tänne konecranes-osake

Trustin takana on yrittäjä James Fry, joka on työstänyt konseptia jo useita vuosia. 

Fry uskoo, että kestävälle ruoalle on kasvavat markkinat ja että trusti voi auttaa vastaamaan tähän kysyntään. Säätiö käynnistetään ajankohtana, jolloin kiinnostus kestävää elintarviketuotantoa kohtaan kasvaa. Yhdistyneiden Kansakuntien hiljattain julkaiseman raportin mukaan maailman väestön odotetaan kasvavan lähes 10 miljardilla vuoteen 2050 mennessä, ja elintarviketuotantoa on lisättävä 70 prosenttia, jotta kysyntään voidaan vastata. Raportissa todettiin myös, että nykyinen ruoantuotantotapamme ei ole kestävä ja että se edistää ilmastonmuutosta. Säätiö pyrkii ratkaisemaan nämä ongelmat investoimalla kestävään viljelymaahan. Fry uskoo, että säätiö voi vaikuttaa myönteisesti maailmaan ja että siitä tulee menestys. Hän uskoo, että kestävien elintarvikkeiden markkinat kasvavat ja että säätiö voi auttaa vastaamaan tähän kysyntään.

Saatat ihmetellä, miten trusti aikoo ansaita rahaa ja olla samalla kestävä. 

Vastaus löytyy siitä, että kestävä maatalous ei ole vain hyväksi ympäristölle vaan myös liiketoiminnalle. Kestävä maatalous voi auttaa parantamaan satoja, alentamaan kustannuksia ja lisäämään ilmastonmuutoksen sietokykyä. Nämä tekijät tekevät kestävästä maataloudesta houkuttelevamman sijoituskohteen, ja rahasto aikoo hyödyntää tätä. Säätiö pyrkii myös vaikuttamaan myönteisesti yhteisöihin, joihin se sijoittaa. Säätiö tekee yhteistyötä paikallisten kumppaneiden kanssa auttaakseen kehittämään kestäviä maatalouskäytäntöjä ja tukeakseen paikallisia viljelijöitä. Säätiö aikoo investoida erilaisiin hankkeisiin, kuten vesihuoltoon, maaperän terveyteen ja kestävään laiduntamiseen keskittyviin hankkeisiin. Säätiön perustaminen on jännittävä asia, ja sen toivotaan auttavan käsittelemään kestävyyteen ja elintarviketuotantoon liittyviä kysymyksiä. Kyseessä on uudenlainen sijoitusmuoto, ja on mielenkiintoista nähdä, miten se kehittyy.